Biz Kimiz?

Güven Ev sürdürülebilir kalkınmaya önem veren kâr amacı gütmeyen, yardımsever bir sivil toplum kuruluşudur. 2017'de Türkiye'de kuruldu. Güven Ev, din, dil veya ırk gözetmenden ihtiyaç sahibi olan herkese yardım eli uzatır ve toplumun iyiliği için çalışır.


Vizyon:

Kimsenin muhtaç durumda olmadığı birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğu bir toplum


Görev:

Güven Ev, dünyadaki yurtlarından olmuş, zorla kovulmuş sığınmacılara ve kötü durumda olan insanlara yardım etmeye adanmış bir organizasyondur. Önceliğimiz, bu insanların ihtiyaçlarını tespit edip giderme ve aralıksız, düzenli çalışmalarla onların hakkını savunmaktır. Güven Ev Organizasyon'u temelinde mesleki ve eğitsel kursları sağlaması ve sürdürebilir kalkınma projeleri düzenlemesiyle toplumları güçlendirmeyi hedefler, bu sayede bireyler ve toplumlar kendi kendine yetebilecek bir konuma geleceklerdir. Güven Ev Organizasyonu toplumları geliştirme ve inşa etmede aktif bir rol oynamayı gözetir ve onların ihtiyaçlarına ışık tutar.


Slogan:

İnsanlığa Hizmet


Değerler:

Dürüstlük - Sempati - Şeffaflık - Bağımsızlık ve Tarafsızlık - Ortak çalışma - İnsanlık


Hedefler:

1. Yardıma ihtiyacı olanları desteklemek ve kendi kendilerine yetebilecek bir duruma erişebilmeleri için onları güçlendirmek.

2. Yetimlere, yurtlarından olmuş sığınmacılara ve ihtiyaç sahibi kişilere sahip çıkıp onların projelerini destekler.

3. Tıbbi hizmetler ve tesisler sağlamak ve sağlık sorunları hakkında fardınkalık oluşturmak.

4. Eğitim sürecini destekleyip geliştirmek ve kültürel farkındalığı yaymak.

5. Kadınların toplumda aktif rol almasını sağlamak.

6. Toplumun inşa ve toparlanma sürecine katkı sunmak.

7. Ekonomik, sosyal mağduriyetleri hafifletmek ve sosyal dayanışmayı desteklemek.

8. Çevresel sorunlar hakkında farkındalık oluşturup, çevreyi ve hayati öneme sahip kaynakları korumak.

9. Bizimle aynı hayaller ve hedeflere sahip olan tüm kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde iş birliği yapmak.


yardım & kalkınma için güvenli ev