Kışlık kıyafetler - Okula dönüş- Oruç tutmak için oruç tutan insanlara yiyecek sunmak - bayram kıyafetleri - kurban bayraminda et dağıtımı

Yerinden olanların kampları için acil müdahale kampanyasında, kamplara çarpan fırtına bazı hasarlara neden oluyor. more
Kış mevsimi fakir insanlara birçok zorluğu da beraberinde getirir. Ne üzücüdür ki, birçok insan kış için sıcak tutan kıyafetleri satın alacak durumda değil. Böyle bir vaziyette kadınlar ve çocuklar daha çok mağdur olmaktadır. Bu sebeple, Güven Ev Organizasyonu görevlileri, bu insanların bazılarının mağduriyetini gidermek amacıyla görev üstlendi. Bu amaçla, 2017 yılının Kasım ayında bir kampanya yürütüldü. more
Okula Dönüş Programı, düşük gelirli ailelerin en temel sosyal haklardan mahrum kalan çocuklarına yardım etti. Her çocuğa eğitim-öğretim yılı için Okula Dönüş kıyafetleri ve okul araç-gereçleri sağlanmış olacak. Bu program, eğitim-öğretim yılının başlamasıyla ortaya çıkan maddi baskıyı azaltmasıyla, düşük gelirli ailelerin olumlu bir Okula Dönüş tecrübesi yaşamasına yardım etti.

Koruman – Gelişim – Eğitim – Organizasyon Gelişimi – İskan – Sağlık -Yardım .

Güven Ev Organizasyonu'nun yardım faaliyetleri, bebek ve çocuklara süt tozu ile gıda sağlama ve yetimler ile yurdundan olmuş, temel sosyal haklarından bile mahrum kalmış ailelere sponsorluk yapmayı da içeren, uzun vadeli desteklemeleri ve acil yardımları sağlamayı hedefler.
Bu projeler, geçim kaynağı projeleri, tarım projeleri ve mesleki projelerini içerir.
Güven Ev Organizasyonu çatışma, zulüm ve yurtlarından sürülme nedeniyle kaçan insanlara kalacak yer sağlamaya yardım eder
Baskı, ırkçılık, sömürgecilik, saldırganlık ve sindirmeye maruz kalan, özellikle kadınlar ve çocukların bulunduğu bölgeler başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesindeki baskıların oluşturduğu acının farkındayız. Savaş ve barış zamanında çocuklarla kadınların güçlendirilmesi ve korunmasında önemli bir rol oynuyoruz.
Hedeflerimizden biri, farklı yaştaki insanlara kreş, okul öncesi eğitim, ilköğretim ve lise dahil olmak üzere eğitim alabilecekleri eğitim kurumları oluşturmaktır. Bu hedef, yaşadıkları toplumları inşa etmeye ve geliştirmeye yardım edebilecek eğitimli liderlerin yetiştirileceği bir nesil oluşturmamıza imkân sağlayacak. Ayrıca yardım eli uzatıp varolan eğitim kurumlarını destekliyoruz.

Onurla Yaşama Hakkı


Projelerimiz fakirlere başarılı bir şekilde hizmet etti. Fonlarımızın, isteklerini açık bir biçimde ifade belirtemeyen ya da ihtiyaçlarını ifade edemeyen fakirinde ötesinde muhtaç durumda olanlara bazen ulaşamadığının farkındayız. Halkla ilişkiler programları aracılığıyla en savunmasız durumdaki insanlara ulaşmaya çalışmamız da bu nedenledir. Düşük idare giderlerine rağmen modern ve bütçe merkezli yönetim araçları ve tekniklerini kullanarak, hak sahibi olmuş hedef kitlelerinin ihtiyaçlarını gidermeyi, istihdam ve hizmet sağlamayı elimizden geldiğince hızlı bir şekilde başarmaya çalışıyoruz.
Son Projelerimiz:

...

Bayram Coşkusu

Projenin fikri Suriye'deki en temel sosyal haklardan dahi mahrum olan çocuklar için iki küçük çocuğun kumbaralarında biriktirdikleri paraları bağışlamasıyla başladı.more Yardım

...

ADAHI Projesi

Türkiye ve Suriye'deki kötü durumda olan ailelere kurban etlerinin ulaştırılması ve dağıtımını (ADAHI) temel alan bir proje oluşturduk.
more Yardım

...

Gıda Dağıtımı:

Projelerimizden biri mahrum ailelere gıda maddelerinin dağıtımıdır. Herkesin yeterli ve uygun besin maddelerine erişebilmesi gerektiğine inanıyoruz.


more Yardım

...

Arıcılık Projesi

Kalifiye arıcılara güvenilir iş olanakları sağlamak için sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir projedir.
more Koruma
...

Kadınları Güçlendirme Projesi

Kadınların en önemli meselelerine çözümler üreten bir merkez inşa etmeyi hedefler.

Daha Fazlası Koruma

...

Sanayi Meslekleri Projesi

Suriyeli gençlerin yeni ortamlarına alışmasına yardım etmeyi gözeten bir projedir. Ayrıca, Suriyeli insanları Türk işgücü piyasasına kaynaştırmaya yardım eder.

Daha Fazlası Gelişim

...

Tarım Projesi

Yurdundan olmuşların hayatlarını kazanmaları için canlı hayvan stoğu ve evlere tarımsal girdilerin sağlanması aracılığıyla hak sahiplerinin geçim kaynaklarını sağlama almayı hedefler.

Daha Fazlası Gelişim

...

Sığır Yetiştiriciliği Projesi

200 süt ineğinin besiniyle, kötü durumdaki 400 aileye aşı ve ilaç sağlayarak gıda güvenliği ve geçim bölümünü geliştirmeyi amaçlayan bir projedir.Daha Fazlası Gelişim

Hayırsever Sayısı

12218
200
1510
9861
517
100
200
30

Amaçlarımız:

Haberlerimiz
Ortaklarımız

yardım & kalkınma için güvenli ev